casanovas graus pérez arquitectes
centre d'assistència primària
casanovas graus pérez arquitectes
metal estirado
centro de salud
strechted steel sheet
casanovas graus pérez arquitectes
casanovas graus pérez arquitectes

centre d'assistència primària

Emplaçament: 
Palau-solità i Plegamans, Barcelona
Promotor: 
Generalitat de Catalunya.
Superfície: 
1.656 m²
Data: 
2010
Constructor: 
construccions curto

El solar destinat al nou CAP de Palau-Solità i Plegamans es situa just al límit de trobada entre un creixement residencial suburbà, una bossa d’ús industrial i la riera de Caldes. L’edifici s’emplaça amb l’accés obert a llevant de cara al carrer de Can Cortès i es desenvolupa en forma d’U oberta cap el teló de fons verd de la riera, un horitzó cap on miren totes les sales d’espera del CAP, des del pati que conforma.

L’equipament es desenvolupa en planta baixa i un pis, en un edifici aïllat en forma d’U. Aquesta disposició en U permet crear una lògica de façanes contraposades: el fora de l’U massiu i poc penetrable davant de les naus industrials o al costat de les rengleres de cases adossades; i el dins de l’U transparent i amb mirades obliqües als arbres de la riera. Per la construcció d’aquestes façanes s’escullen elements industrialitzats, fabricats a taller i muntats a obra: plafons de formigó autocompactant, aïllament continu passant pel davant del cantell dels sostres i trasdossats de plaques de cartró-guix a les façanes exteriors; envidraments i fusteries d’alumini amb una protecció solar de panells de planxa estirada d’acer pregalvanitzat i lacat, disposats a uns 70cm dels vidres, generant un espai d’ombra ventilat.

 

Comparteix: