Casanovas, Graus, Pérez arquitectes
vivienda social
habitatge social
vivienda social
Bagaria-Alstom
habitatge social
casanovas graus perez arquitectes
vivienda social
habitatge social
vivienda social
habitatge social
Casanovas, Graus, Pérez arquitectes
vivienda social
cornella de llobregat
Casanovas, Graus, Pérez arquitectes
Casanovas, Graus, Pérez arquitectes
vivienda social
vivienda social

habitatge social a cornellà

Location: 
Cornellà de Llobregat, Barcelona
Client: 
IMPSOL
Built area: 
4638 m2
Date: 
2023
Building contractor: 
COPISA

1r premi concurs IMPSOL

L'edifici es situa a la cantonada nord de l'illa Bagaria-Alstom, sector industrial de Cornellà de Llobregat reconvertit en residencial i zona verda. El planejament que ordena l'illa, estableix unes franges d'edificació que alternen dues alçades, PB+4 plantes i PB+12, regularitza alçades i determina la gamma cromàtica de façanes, entre altres paràmetres, amb la intenció de donar certa unitat a les diferents unitats d'edificació.

Els aspectes de l'entorn immediat que afecten la configuració de l'edifici són principalment dos: la mitgera compartida amb el veí UE6 que afecta fins a la planta cinquena i coincideix amb l'orientació a migdia; i la servitud de vistes amb el veí de la UE4 que, a partir de certa alçada, demana una distància de com a mínim 20 metres per a obrir vistes cap a ell, sinó la façana ha de ser cega.

L'edifici enretira la seva façana oest per disposar d'obertures, amb la consegüent pèrdua de superfície a aquesta banda del solar, que es recupera ampliant la resta de façanes amb els vols màxims permesos, sempre considerant la proximitat dels veïns. Així la façana sud vola a partir de la planta sisena, un cop superada l'alçada del bloc veí de PB+4.

La planta resultant és una agrupació de 4 habitatges a dues façanes que disposen les zones d'estar amb la millor situació possible d'assolellament i vistes. Tres dels habitatges són d'una tipologia similar i el quart respon a la condició de compartir mitgera fins a la planta cinquena i després obrir-se a sud a les plantes superiors. El nucli, que donada l'alçada de l'edifici es compon de dues escales en tisora i dos ascensors, un de llitera i l'altre d'emergències, es compacta i es situa a la façana nord.

L'edifici manté una imatge de naturalitat amb els edificis veïns, amb unes façanes de finestres corregudes que incorporen les terrasses reculades. Aquesta posició reculada de l'espai exterior permet restar en una posició protegida enfront del vent, les vistes i el sol directe.

L'habitatge tipus recolza el nucli humit sobre les mitgeres i deslliura les façanes per situar zones d'estar i habitacions, totes de més de 10 m2. La cuina oberta s'integra a l'espai d'estar i permet l'ús simultani per més d'una persona.

Es construeix una façana lleugera ventilada acabada amb plafons de fibrociment, i amb un full interior en sec, que permet reduir el seu gruix i, per tant, augmentar la superfície aprofitable, executar-la més ràpid, reduir considerablement la generació de residus amb relació al full interior de maó calat i que en el moment de la seva desconstrucció els diferents materials que la conformen siguin fàcilment separables i reciclables.

La producció centralitzada d'energia per aerotèrmia es recolza en plaques fotovoltaiques. L'edifici resulta en una qualificació energètica A+A: 23 Kwh/m2 any de consum d'energia i 3 Kg CO2/m2 any.

Col·laborador en fase de projecte: Pablo Palomar, arquitecte. 

Share: