pla de millora dels barris 2010

Date: 
2010

Col·laboració com a part de l’equip multidisciplinari de la fundació CIREM en l’assessorament tècnic per a l’elaboració de projectes de millora dels barris, a la Convocatòria 2009 de la Llei de barris i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial, que té com a objectiu promoure una actuació coordinada de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments en els barris on es concentren processos de regressió urbanística, problemàtica demogràfica, econòmica i social. 

"Projecte d'intervenció integral al nucli antic de l'Escala"

La formació del nucli antic de la vila de l’Escala es remunta al segle XVII, cosa que ha donat un caràcter ben concret a la trama urbana, feta de carrers rectilinis i estrets en la seva majoria. Aquesta unitat morfològica del traçat que s’ha mantingut fins als nostres dies, fa que es diferenciï molt clarament de la resta de la vila i que tingui molt de sentit el fet d’esdevenir l’àmbit d’intervenció escollit. Les idees fonamentals del projecte es basen tal i com estableix el PMU del Nucli Antic del municipi en:

Millorar l’accessibilitat interna i externa, donant cada cop més importància al vianant i preveient bosses d’aparcament al perímetre de l’àmbit. Actualment l’Ajuntament ja ha iniciat aquest camí, construint un aparcament soterrat a la Plaça Catalunya (a l’avinguda Ave Maria, tangent a l’àmbit)

Fomentar la barreja d’activitats (primera residència ,comerç no estacionari, terciari...) que ja es dóna al voltant de la Plaça Avi Xaxu, de la Sardana, la Punta i Passeig de Lluís Albert i a la resta de carrers de l’àmbit.

Reurbanitzar i qualificar els espais públics amb intervencions més curoses i amb una imatge més unitària de forma que el nucli antic potenciï el seu paper de referent funcional i morfològic de tota la vila.

Per últim,cal fomentar l’existència d’equipaments col·lectius que potenciïn la vitalitat dels carrers i places.

 

Share: