casanovas graus pérez arquitectes
casanovas graus pérez arquitectes

rehabilitació d'un habitatge a arbúcies

Emplaçament: 
Arbúcies, Girona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
154 m²
Data: 
2004
Constructor: 
Construccions Manzano

El projecte és una rehabilitació profunda d'una casa senzilla situada a un carrer que discorre paral·lel a la riera d'Arbúcies, i el seu teixit urbà es caracteritza per una parcel·lació llarga i estreta, amb horts al costat de la riera. La proposta cerca uns espais confortables i ben il·luminats per a una residència de cap de setmana d'una familia.
L'accés a la casa reconeix aquest emplaçament de manera que la planta baixa és un espai obert que relaciona carrer, pati i el fons verd de la riera. Les plantes s'organitzen a partir de l'escala que es situa resseguint una paret mitgera, i d'un mòdul de serveis adossat a l'altra. Una lluerna il·lumina l'espai central de l'escala, introduint llum de nord fins la planta baixa.
La façana del carrer es rehabilita i la posterior es construeix amb la mateixa tipologia de finestres, ara de dimensió major per gaudir del teló verd dels arbres de la riera. Es conserven i tracten les bigues de fusta i es refan els sostres amb una xapa de formigó connectada. Per solventar els problemes d'humitats i sobrecàrregues de les parets mitgeres s'opta per fer una coberta lleugera amb un important guix d'aïllament i un sostre sanitari ventilat a planta baixa.
 

Comparteix: