biblioteca
biblioteca

biblioteca

Emplaçament: 
L'Escala, Girona
Superfície: 
2570 m2
Data: 
2018

4t premi del concurs obert de doble volta de l'Ajuntament de l'Escala

Can Maset allotja diversos equipaments de l’Escala i està format per dos edificis de planta baixa i tres plantes pis, un al costat de l’altre compartint una mitgera de més de 25 metres. Un, de planta allargada, que fa façana a la plaça de les Escoles i cal enderrocar, i l’altre de planta rectangular que es conserva i restarà sense nucli de comunicació vertical, ja que l’accés es produeix a través del primer. S’estudia la manera de construir la nova biblioteca i resoldre l’accés a les diferents entitats (casal per a la gent gran, escola de musica, radio-tv l’Escala) de l’edifici que resta. Es proposa separar la nova construcció tres metres de l’edifici existent i disposar en aquest “buit” les passeres, escales , ascensors i serveis, amb la intenció que esdevingui un carrer, lloc de trobada entre els diferents usuaris. Es planteja com un espai semiobert que en determinades èpoques de l'any pot pràcticament tancar-se per tal de regular la seva temperatura. Els tres metres d’amplada permeten que les mitgeres es tornin façanes amb obertures per il·luminar i ventilar de manera natural.

La nova biblioteca és un volum allargat i poc profund, pràcticament una façana gruixuda orientada a nord, amb una pell translúcida que deixa passar la llum, i en algun punt es torna transparent per gaudir també de les vistes. La planta baixa no s'ocupa completament, es deixen buits per facilitar els recorreguts i relacions de l'equipament i el seu “carrer interior” amb la Plaça de les Escoles, l'Avinguda de Girona i el carrer de Santiago Rusiñol.

Comparteix: