escuela infantil y primaria
escuela infantil y primaria

escola

Location: 
Maspujols, Tarragona
Client: 
Generalitat de Catalunya
Built area: 
1858 m2
Date: 
2018

2n premi del concurs obert de doble volta 

El solar on s’ha de construir la nova escola presenta una pendent pronunciada, amb un desnivell proper als 10 metres, i s’hi reconeixen dues plataformes. Es troba envoltat de plantacions d’oliveres i masses arbòries boscoses i té unes vistes llunyanes magnífiques al paisatge. La topografia condiciona la posició de la pista esportiva, que es situa a la zona menys accidentada per produir el mínim moviment de terres i l’edifici es col·loca al voltant de la cantonada sud. El tram més llarg de la “L”, de planta baixa i pis, es disposa un metre per sobre de la cota de la pista, i inclou les àrees d’educació primària i administració. El costat més curt, en planta baixa només i a la mateixa rasant que la pista, allotja el programa d’educació infantil i els serveis. Les aules de primària en planta pis, agafen llum de NE i tenen vistes al paisatge llunyà, així com el pati i les pistes que també s’aboquen al paisatge. Les d’infantil s’orienten a migdia i miren cap al poble. Més enllà de la reserva d’espai per a l’ampliació de primària es situen els vestidors i el gimnàs, als quals s’hi arriba des d’un pas porxat exterior que relaciona els diferents volums al voltant de la pista. La disposició del conjunt evita la incidència directa del vent de mestral sobre les aules, que s’orienten a NE i SE.

Es proposa un edifici acabat amb un únic material, morter de calç sense pintar, aplicat sobre aïllament tèrmic de fibres de fusta d’alta densitat, i una fulla de suport lleugera. Puntualment s’utilitza la fusta termotractada per a les lamel·les de protecció solar i el revestiment del cel ras de la porxada exterior.

Share: