conjunt de 7 habitatges unifamiliars

Location: 
Cunit, Tarragona
Client: 
privat.
Built area: 
1.184 m²
Date: 
2005

El solar, amb una forma de rombe i pendent pronunciada, es situa a una nova zona de creixement residencial i fa font a dos carrers. L'ordenació construeix la nova façana urbana als dos carrers, fent un front continu, agrupat en dos paquets. 

Els habitatges, en filera, amb una amplada de parcel·la d'onze metres es desenvolupen en forma de L, cosa que permet que cada habitatge es reculli sobre sí mateix al voltant d'un pati privat. orientat a sud.

L'adaptació a la topografia de l'emplaçament es produeix mitjançant un decalatge en alçada de cada una de les cases de forma que es minimitza el moviment de terres i es reutilitzen les terres sobrants per a la nova topografia de la zona comunitària. Aquesta esdevé el teló de fons al qual miren els habitatges i s'hi té accés directe des de cada una de les cases i des de l'exterior.

La imatge dels edificis evoca la construcció tradicional de la Mediterrània, amb murs arrebossats i pintats de color blanc, materials ceràmics als paviments i volumetries pures i senzilles.
 

Share: