taller escolar
fachada de plancha lacada
casanovas graus pérez arquitectes
acer corten
taller escolar

rehabilitació d'uns tallers escolars de carrosseria

Location: 
Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Client: 
privat.
Built area: 
692 m2
Date: 
2015
Building contractor: 
doña i bell

En aquest edifici, dins el conjunt d'una escola de secundaria, batxillerat i cicles professionals,  es desenvolupa el curs de muntatge, planxa i pintura de carrosseries. La nau, de finals dels vuitanta, té unes dimensions aproximades de 15x40m en planta i una alçada d'uns 6m. L'estructura porticada de jàsseres de formigó prefabricat que cobreixen una llum de 15m, es disposa en 6 crugies de 6,8m d'amplada. La coberta, a dues aigües, amb una pendent del 10%, és de panells sandvitx prefabricats.  Les façanes, majoritàriament cegues, són de fàbrica de bloc de formigó vist, col·locat entre els pilars.
La intervenció consisteix en la redistribució dels espais interiors, l'actualització de les instal·lacions i la rehabilitació de les façanes.
La configuració dels espais interiors es modifica parcialment per tal d'adaptar-la a les necessitats actuals del programa docent. Es cerca recuperar la percepció de planta i secció lliure de nau-taller, agrupant els usos que requereixen un espai més acotat en planta i alçada a la banda llevant, formalitzant una capsa dins la nau. La renovació de les instal·lacions implica la obertura de la coberta i la construcció d'un sostre que suporti noves màquines per a la ventilació i  climatització. Es rehabiliten completament les façanes, practicant noves obertures que permetin l'entrada de llum als tallers, amb la protecció solar corresponent. Es construeix una nova façana ventilada industrialitzada, amb aïllament tèrmic i un acabat lleuger de panells d'acer galvanitzat i lacat, que al sòcol, susceptible de patir cops per part dels usuaris, es canvia per panells de planxa plegada d'acer corten de major gruix i resistència.

Share: