urbanització complementària Can Cortès

Emplaçament: 
carrer de can cortès, entre els carrers folch i torres i doctor trueta. palau-solità i plegamans.
Promotor: 
ajuntament de palau-solità i plegamans.
Superfície: 
4.570 m²
Data: 
2009

El carrer de Can Cortès és una via que es desenvolupa en direcció est-oest, perpendicular a la Rambla del mestre Pere Pou i a la riera de Caldes, i que té la qualitat de límit o frontissa entre un teixit residencial d'habitatges en filera a la banda nord, i un d'ús industrial a la banda sud.

La proposta vol convertir Can Cortès en un eix cívic que comuniqui el centre del municipi amb el passeig verd de la riera de Caldes, relligant tot una sèrie d'equipaments situats en aquest mateix carrer, juntament amb zones d'esbarjo esportiu i infantil. Es resol amb una secció asimètrica que per una banda pertén protegir la zona de passeig del trànsit rodat i la zona d'aparcament,marcant el límit cap a la zona industrial mitjançant una jardinera correguda d'acer corten que s'aixeca uns setanta centímetres al seu punt més proper a la calçada, i per l'altra banda relliga els nous espais per a jocs de nens i joves que es plantegen a la banda nord, junt a les fileres d'habitatges.
 

Comparteix: