restauració de la façana d'una església

Emplaçament: 
Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
902 m²
Data: 
2008
Constructor: 
Urcotex

L'església de Maria Auxiliadora es va construir a la darrera dècada del segle XIX i, amb la seva façana catalogada com a protegida, forma part del Patrimoni arquitectònic de Barcelona. Dissenyada en un llenguatge neogòtic per l'arquitecte Enric Sagnier i Villavechia (1858-1931), es caracteritza per la seva planta basilical, amb tres naus separades per esveltes columnes. Aquestes, a la nau central, suporten una excel·lent estructura de coberta a dues vessants sobre complexos i ornamentats arcs diafragmàtics de fusta.

L'objectiu del projecte és la neteja, consolidació i reintegració de tots els paraments i elements ornamentals de la façana, així com la reparació i correcció d'algunes patologies existents a l'edifici. La intervenció implica la conservació de la imatge de l'edifici, sense introduir cap tipus de modificació. També, s'endreça tot el conjunt d'instal·lacions dels edificis adjacents que actualment passen per la façana posterior de l'església de forma visible i poc acurada.
 

Comparteix: