rehabilitació d'uns tallers escolars de fusteria i mecànica

Emplaçament: 
Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
2251 m2
Data: 
2006
Constructor: 
Constructora d'Aro - Doña i Bell

Els departaments de fusteria, mecànica i automoció de l'escola, es situen a unes naus d'estructura diàfana amb una coberta lluminosa de dents de serra, però amb una compartimentació a base de mampares lleugeres, desenvolupada al llarg del temps segons les necessitats del programa docent de cada moment i sense una idea global, de manera que la percepció i la utilització a la que s'havia arribat resultava desendreçada i poc funcional.

La proposta reorganitza els departaments concentrant les peces del programa més tancades amb requeriments de privacitat, confort acústic o sectorització especials, com són aules, sala de professors,  vestidors o magatzem, al perímetre de la nau. D'aquesta manera es deslliura tot un espai central obert destinat als tallers on es situaran torns, fressadores, bancs i altres màquines. Aquesta disposició ajuda a racionalitzar i endreçar les circulacions i l'ús de l'espai, el traçat de les instal·lacions i la recollida dels diferents residus generats, alhora que genera una nova imatge que cerca enfortir, valorar i actualitzar la formació professional, desig expressat per la propietat.

Com a part d'aquesta actuació també es rehabilita l'element arquitectònic més significatiu: les cobertes i els lluernaris. 

L'execució de les obres es fragmenta en vàries fases de manera que l'escola pugui continuar funcionant amb normalitat.
 

Comparteix: