punt de llum descol·locat

A vegades un se n'adona d'un error massa tard per corregir-lo dissimuladament. En aquest cas, la posició d'un punt de llum darrera la porta de sortida a un pati no permetia la seva obertura completa, raó per la que es va haver de desplaçar, de la que es va creure era la millor manera...

Comparteix: