sports center
pavelló poliesportiu
pabellón polideportivo
pavelló poliesportiu
tancaments metàl·lics
sports center
pavelló poliesportiu
casanovas graus pérez arquitectes
casanovas graus pérez arquitectes

poliesportiu escolar

Emplaçament: 
Rubí, Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
1.660 m²
Data: 
2011
Constructor: 
doña i bell

La construcció d'un nou poliesportiu s’ubica a la banda nord de l’actual edifici de l’escola. L’espai de què disposàvem es trobava limitat a nord i llevant per carrers amb un teixit residencial de gra petit: unifamiliars i blocs de planta baixa i dues plantes pis, a ponent per l’edifici que allotja els vestidors, i a sud per la mateixa escola.

Donada la important volumetria d’aquesta tipologia, l’edificació es situa de la forma més curosa possible respecte les edificacions veïnes. Així, l’edifici recula respecte l’alineació del carrer a la banda nord, i es proposa una franja verda de vegetació que ens allunyi dels habitatges de menor alçada.  Les peces del programa de menor dimensió com serveis, magatzem, despatxos es situen al perímetre. L’accés principal al poliesportiu es produeix a la banda sud fent façana cap a l’escola i al pati que resta, i es formalitza amb una marquesina d’uns 3,5m de vol com a vestíbul exterior.

Per a la construcció de l’edifici s’utilitzen processos industrialitzats per tal de minimitzar el temps d’obra i la interferència en el normal desenvolupament de l’escola, alhora que es cerca qualificar l’edifici des del tractament de la llum natural, la ventilació natural creuada i la posada en valor de les solucions estructurals i constructives que es produeixen.

 

Comparteix: