centre educatiu
casanovas graus pérez arquitectes
centro educativo
gelosies de formigó
celosias de hormigón
casanovas graus pérez arquitectes
planxa perforada

plataforma d'educació social

Emplaçament: 
Sant Boi de Llobregat, Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
243 m²
Data: 
2014
Constructor: 
grupo2 sa

L'edifici preexistent, situat dins el recinte d'una escola, es va construïr l'any 2000 amb un projecte que ja preveia la seva remunta. Es troba adosat a la mitgera del poliesportiu i al mur de contenció, límit del solar, amb el carrer situat a una cota 2,90m per sobre, deixant la façana principal a nord, oberta a un pati de tan sols 3m d'amplada que la separa de l'edifici de l'escola.
L'ampliació situa a la planta superior uns despatxos fent façana al carrer, un vestíbul, un bloc de serveis  i dues noves aules. Es fa possible l'accés des del carrer, de forma que permet el seu ús independent  respecte l'escola. Es construeix un nou nucli exterior de comunicacions verticals, escala i ascensor adaptats, a la part posterior de l'edifici per evitar enderrocs i facilitar l'execució, compatibilitzant les obres amb l'ús normal de l'edifici. Aquest nucli s'aixeca una planta més, amb un badalot per reubicar les instal·lacions existents i  les noves.
La nova volumetria s'integra amb l'existent cercant una imatge unitària amb un acabat de morter monocapa i unes gelosies de bloc de formigó per a la protecció solar i antivandàlica de les façanes a llevant i ponent. També refà la pèrgola que facilita la relació sotacobert amb la zona porxada de l'escola. Aquest element, juntament amb el nou accés en rampa des del carrer, tenen una estructura metàl·lica i acabats lleugers com el policarbonat i la relliga, que permeten la il·luminació i ventilació del pati longitudinal i una relació amable amb l'edifici adjacent.

 

Comparteix: