habitatge social
vivienda social
habitatge social

habitatge social a teià

Emplaçament: 
Teià
Promotor: 
INCASOL
Superfície: 
1474m2 + 534m2 bajo rasante
Data: 
2023

5è premi del concurs obert de doble volta

La proposta reforça la idea de l'esglaonament que defineix el planejament per adaptar l'edifici a la topografia, configurant un edifici format per dos volums a diferents nivells, units per un nucli de comunicacions vertical obert que es situa al centre del conjunt i serveix a tres habitatges per banda.

L'accés a l’habitatge es fa des d'un espai exterior cobert o rebedor, de mida similar a una habitació, que es pot integrar completament a la cuina i permet desenvolupar usos vinculats tant al lleure com a tasques reproductives (rentat i assecatge de la roba, planxa,...), alhora que esdevé un element regulador tèrmic del grau de ventilació natural creuada dels habitatges. El seu tancament de lamel·les verticals orientables actua com un filtre de la privacitat. L’espai central de l’habitatge l’ocupa la cuina-menjador-estar organitzat en forma de zeta. Al perímetre la disposició continua de sales i habitacions facilita la seva interrelació o la modificació de les seves mides al llarg de la vida.

De les edificacions més antigues de l'entorn se'n valoren les proporcions verticals de les obertures, la utilització de persianes de llibret de fusta amb lamel·les orientables, l’ús d'un mòdul únic de finestra i els acabats de façana amb revestiments continus, coses que s'incorporen a la proposta.

Comparteix: