escola bressol

Emplaçament: 
El Prat del Llobregat, Barcelona
Promotor: 
ajuntament del Prat de Llobregat.
Superfície: 
1.188 m²
Data: 
2009

concurs obert

El Delta del Llobregat, delicat ecosistema format per estanys com el del Remolar i la Ricarda i maresmes com la de les Filipines, s'ha anat transformant per l'acció humana al llarg del temps però segueix sent un dels aiguamolls més importants del país. La seva forta vinculació amb el municipi del Prat queda justament exemplificada amb l'existència d'una reproducció de l'ecosistema que ocupa la meitat de la parcel·la on es planteja construir la nova Escola Bressol la Blaveta. És per això que la proposta planteja abraçar aquesta presència verda mitjançant la disposició d'un edifici en forma d'L i establir-ne una relació visual directa que endreça l'edifici. Imaginem un edifici molt horitzontal que es recull sobre sí mateix per respondre a un entorn construït en altura, lluminós, amb cantonades arrodonides que faciliten els moviments pel seu interior i amb una coberta vegetal extensiva tractada com una cinquena façana, que consolida la condició d'espai verd en la totalitat de la parcel·la. Així doncs, la coberta esdevé un element singular que es manipula segons el cas per introduir llum i aire a l'interior de l'edifici mitjançant patis, moviments verticals dels sostres o lluernes.

Comparteix: