casanovas graus pérez arquitectes
escala emergencies
escalera metálica

escala d'evacuació d'emergències

Emplaçament: 
Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
54 m2
Data: 
2013
Constructor: 
doña i bell

Amb l'objectiu de donar compliment a la normativa de seguretat antiincendis, cal construir una nova escala per a l'evacuació d'un edifici que té la planta tercera i segona amb un ús escolar i la primera i baixa amb un ús industrial.
La nova escala neix amb el repte d'ocupar el menor volum en tocar el paviment, i fer-ho el més aprop possible de la façana ja que al pati hi tenen accés camions de gran tonatge que necessiten amplis radis de curvatura.

L'estructura de la nova escala es planteja amb un parell de pilars situats a l'ull de l'escala, formant un primer grup de l'estructura que evita la presència d'estructura vertical als extrems dels replans més propers a l'accés des del carrer. Un segon grup de l'estructura arriostra el primer i situa els pilars als extrems del replans de l'altra banda, formalitzant un plà perpendicular a la façana, que sectoritza l'escala i l'edifici. Tota l'estructura és en acer galvanitzat en calent i totes les unions són cargolades. Això permet fabricar l'escala a taller de forma completa i dur a terme el seu muntatge en obra per peces de gran tamany en pràcticament dues setmanes.
 

Comparteix: