centre assitència primària
centre assitència primària

centre d'assitència primària can llong

Emplaçament: 
Sabadell, Barcelona
Promotor: 
Generalitat de Catalunya
Superfície: 
867 m2
Data: 
2018

2n premi del concurs obert de doble volta

L'edifici proposat és un volum compacte, senzill i d'una sola planta, que contraposa la seva horitzontalitat al mas de Can Llong i als blocs plurifamiliars que l’envolten. Es significa la presència del mas, catalogat com a conjunt edificat amb interès arqueològic, dirigint l’accés del nou equipament cap el pas de vianants interior de l’illa, que s’amplia amb una porxada que acompanya fins el punt d’entrada, i amb un espai exterior d’estada i espera que contempla el mas. Es proposa la ceràmica com a material per a les façanes, ja que és present a l'entorn, tant al mas com als blocs. Es tria obra de fàbrica vista i gelosies de ceràmica blanca esmaltada per facilitar-ne el manteniment. La coberta vegetal s'entén com una ampliació de les vistes verdes que tenen els habitatges dels blocs que envolten els equipaments. A l'interior, una distribució clara organitza l'espai al voltant de la sala d'espera que mira per una banda al carrer alhora que s'il·lumina zenitalment mitjançant una generosa lluerna correguda orientada a nord. A les consultes, les obertures estan matisades per gelosies que asseguren la privacitat i la protecció enfront l'assolellament directe.

Comparteix: