centre d'assistència primària a masquefa

Emplaçament: 
Masquefa, Barcelona.
Promotor: 
ajuntament de masquefa.
Superfície: 
1.265 m²
Data: 
2009

concurs

El solar on ha de construir-se el nou Centre d’Assistència Primària de Masquefa es troba a la confluència del Carrer de Rogelio Rojo i l’Avinguda de Catalunya. De l’anàlisi urbana del lloc i del Plà General d’Ordenació Urbana es reconeix la voluntat d’eix estructurador del Carrer Rogelio Rojo que arrencant des del carrer Major, articula una sèrie d’illes d’equipaments públics (la Fàbrica, el nou CAP, l’Escola Bressol, el Poliesportiu, etc) fins a finalitzar amb la gran intervenció del Parc del Turó on es relacionen una vegada més equipaments, juntament amb àrees verdes. És el projecte urbà doncs el que ens ajuda a entendre la necessitat de vincular l’accés al nou CAP amb la cantonada tangent al pas de l’eix de Rogelio Rojo. Això determina que l’edifici s'enretiri de la cantonada per generar una plaça d’accés que esdevé l’autèntic vestíbul de l’edifici, un element de transició entre el flux de gent de l’eix Rogelio Rojo i el nou CAP.

Proposem un edifici compacte, una volumetria simple amb una imatge exterior aparentment  hermètica, organitzat en forma de pinta amb una sèrie de patis que generen un interior ric en llum natural. L’objectiu fonamental és qualificar els espais d’espera, associant-los a patis de llum. Els patis pavimentats amb graves blanques, per una banda il·luminen les sales d’espera a través d’una balconera de paviment a sostre i de l’altra, les consultes a través d’una finestra correguda amb lamel·les.El programa s’organitza de forma que la major part es desenvolupa en planta baixa i es deixa en planta pis l’àrea de personal i les instal·lacions.

 

Comparteix: