casa a pallejà

Emplaçament: 
Pallejà, Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
212 m²
Data: 
2009

El solar on s'emplaça aquesta casa es caracteritza per una topografia aterrassada que configura dues plataformes que miren cap a la llera del riu Llobregat. Al nivell inferior hi ha un magatzem d'uns tres metres d'alçada que es vol conservar. Aquests dos factors, topografia i preexistències, juntament amb una bona orientació solar, determinen la proposta. L'edifici es col·loca a nivell de la plataforma més elevada. La seva planta es desenvolupa al voltant d'un espai exterior a migdia, mentre queda lleument elevada respecte el magatzem, de manera que la seva coberta esdevé la nova terrassa, prolongació de la zona d'estar de l'habitatge. L'accés es produeix des d'una escala que es despenja fins el nivell inferior, un espai exterior cobert per l'edifici, una porxada que mira el paisatge.
 

Comparteix: