casanovas graus pérez arquitectes
casanovas graus pérez arquitectes

àrea d'administració a una escola

Emplaçament: 
Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
260 m2
Data: 
2014
Constructor: 
nonius

Reforma de l'àrea d'administració situada a la primera planta d'una escola construïda als anys 60, amb una estructura porticada de pilars i jàsseres de formigó armat i sostres ceràmics.
La nova distribució manté la disposició dels despatxos i zones de treball al perímetre, reseguint la façana. Redueix la superfície, i simplifica formalment, l'espai de circula·lació interior, qualificant-lo amb llum natural que hi arriba a través d'amplis panys translúcids i transparents, que limiten amb els espais tancats de treball.
Constructivament s'opta per solucions lleugeres, per tal de disminuir el pes propi i millorar de manera passiva el comportament de l'estructura: Substitució de paviment de terratzo, morter i sorra, per rescrescut lleuger d'argila expandida i acabat de linòlium. Divisòries de plaques de cartró-guix i de fusta. Cel-rasos registrables. Es renova completament les instal·lacions de climatització, electricitat i dades, amb solucions més eficients, i s'hi incorporen les mesures de seguretat containcendis.
 

Comparteix: