ampliació d'una escola

Emplaçament: 
Rubí, Barcelona
Promotor: 
privat.
Superfície: 
1.250 m²
Data: 
2009
Constructor: 
radobell

Aquesta escola necessitava ampliar el seu programa docent amb 6 noves aules i una sala polivalent, així com reformar parcialment les àrees administratives i millorar l'accessibilitat.
L'edifici amb una planta en forma pentagonal, disposava a un dels seus costats d'un espai rectangular de 9x21,5metres i 9,70m d'alçada que allotjava l'esglèsia i en el moment de l'encàrrec també s'utilitzava com a sala polivalent. És en aquest espai, on introduint una nova estructura que suporta dos forjats i una coberta, es construeixen les noves àrees de docència. Les façanes amb un gruix de 40cm d'obra ceràmica i acabat arrebossat es conserven, modificant els grans finestrals de sud i practicant unes obertures noves a la banda nord, totalment cega.
Donat l'increment d'ocupació de l'edifici, es construeix un nucli de comunicació vertical amb una escala, ascensor adaptat i serveis higiènics. D'altra banda, es dóna continuïtat al pas circular que resegueuix toda la planta, abans interrumput per la nau de l'esglèsia, millorant l'accessibilitat i el possible ús del nou nucli per al conjunt de l'escola.
 

Comparteix: